Professor

Prof.dr. C.H.W. de Bois (1927 - 2021)

Gewoon hoogleraar Veterinaire verloskunde en gynaecologie vanaf 4 maart 1964
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS A en B
Academische opleiding
Diergeneeskunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 5 juli 1961
Proefschrift
Endometritis en vruchtbaarheid bij het rund. (Een klinisch, bakteriologisch en histo-pathologisch onderzoek tijdens de involutio uteri en ten tijde van de inseminaties)
Promotor(en)
prof.dr. F. C. van der Kaay
Eredoctoraten

Hannover 1978

Eervolle lidmaatschappen

erelid American College of Theriogenologists

Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdambtenaar te Utrecht

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Veterinaire verloskunde en gynaecologie
Aangesteld bij
Diergeneeskunde
Benoemd
21 februari 1964
Aanvang
4 maart 1964
Oratie
29 november 1965, De ontwikkeling van de instrumentele en operatieve verloskunde bij paard en rund
Einde
1 januari 1985
Einde vanwege
Eervol ontslag op eigen verzoek om gezondheidsredenen
Vakgebied
Diergeneeskunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
C.H.W.
de
Bois
Cornelis Hendrik Willem
Roepnaam
Wim
Geboren
10 juli 1927
te
Amsterdam, Nederland
Overleden
23 januari 2021
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse