Professor

Prof.dr. H. Wefers Bettink (1839 - 1921)

Gewoon hoogleraar Farmacie vanaf 11 december 1877
Gewoon hoogleraar De artsenijbereidkunde, de toxicologie vanaf 1887
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Apothekersopleiding
Academische opleiding
Scheikunde
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 18 januari 1870
Proefschrift
Onderzoekingen over de oplosbaarheid van CO2 in water, en den invloed ,dien sommige zouten daarop uitoefenen
Promotor(en)
Prof.dr. E. Mulder
Rector Magnificus te Utrecht

1899-1900

Functie voor benoeming

Hoofd inrichting tot opleiding van militair-apothekers in Nederlands-Indië

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Farmacie
Aangesteld bij
Wis- en natuurkunde
Benoemd
21 oktober 1877
Aanvang
11 december 1877
Oratie
11 december 1877, Het verleden, het heden en de toekomst der pharmacie
Einde
1887
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Farmacie
Gewoon hoogleraar De artsenijbereidkunde, de toxicologie
Aangesteld bij
Wis- en natuurkunde
Aanvang
1887
Einde
1 oktober 1908
Einde vanwege
Ontslag op eigen verzoek
Afscheidsrede
29 september 1908, Na dertig jaren
Vakgebied
Farmacie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.
Wefers Bettink
Hendrik
Geboren
17 maart 1839
te
Utrecht, Nederland
Overleden
19 november 1921
Nationaliteit
Nederlandse