Professor

Prof.dr. D. de Wied (1925 - 2004)

Gewoon hoogleraar Farmacologie mede ten behoeve van de studie in de tandheelkunde vanaf 1 april 1963
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS A en B
Academische opleiding
Geneeskunde
te
Groningen
Promotie(s)
Promotie
Groningen, 11 juni 1952
Proefschrift
Vitamine C, bijnier en adaptie. Enige onderzoekingen over de invloed van vitamine C op het leverglycogeengehalte van aan koude blootgestelde normale en bijnierloze ratten
Promotor(en)
Prof.dr. J.H. Gaarenstroom
Externe waardering

Koninklijke Shell prijs voor levenswetenschappen 1973, Albert Einstein Award for research in psychiatry and related disciplines 1988

Eredoctoraten

State University of New York, NJ (VS), 1981, Szeged (Hongarije)

Eervolle lidmaatschappen

KNAW 1976, president KNAW 1984-1990, Koninklijke Hollandse Maatschappij van Wetenschappen 1971, correspondent Académie Royale de Médicine van België

Functie voor benoeming

Hoogleraar Experimentele endocrinologie te Groningen

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Farmacologie mede ten behoeve van de studie in de tandheelkunde
Aangesteld bij
Geneeskunde
Benoemd
29 januari 1963
Aanvang
1 april 1963
Oratie
13 april 1964, De chemie en het geneesmiddel
Einde
1 februari 1990
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
30 januari 1990, Even afrekenen
Vakgebied
Farmacie; Geneeskunde; Farmacologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
D.
de
Wied
David
Roepnaam
David
Geboren
12 januari 1925
te
Deventer, Nederland
Overleden
21 februari 2004
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse