Professor

Prof.dr. J.E.H. van Luit (1953 - )

Profileringshoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie vanaf 1 juni 2009
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Pedagogiek
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Nijmegen, 10 april 1987
Proefschrift
Rekenproblemen in het speciaal onderwijs. Een onderzoek naar de invloed van de methode van zelfinstructie en een specifiek rekenhulp-programma op de rekenvaardigheid
Promotor(en)
Prof.dr. J.J. Dumont
Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent pedagogiek te Utrecht 2001

Aanstelling
Profileringshoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Departement Pedagogische en onderwijskundige wetenschappen
Benoemd
26 mei 2009
Aanvang
1 juni 2009
Oratie
27 mei 2010, Dyscalculie, een stoornis die telt
Afscheidsrede
6 september 2019, Verwonderd overdenken; hoe moeilijk kan rekenen zijn?
Vakgebied
Onderwijskunde; Ontwikkelingspsychologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.E.H.
van
Luit
Johannes Erik Harold
Roepnaam
Hans
Geboren
20 juli 1953
te
Kampen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Links

oratie