Professor

Prof.dr. H. Borer

Bijzonder hoogleraar Taalverwerving en de relatie tussen lexicon en morfologie/syntaxis
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Literatuurtheorie
te
Tel-Aviv
Promotie(s)
Promotie
Cambridge (MIT), 8 juni 1981
Proefschrift
Parametric variation in clitic constructions
Promotor(en)
Prof.dr. A.N. Chomsky
Functie voor benoeming

Hoogleraar linguïstiek Los Angeles (University of Southern California) 1997

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Taalverwerving en de relatie tussen lexicon en morfologie/syntaxis
Leerstoel van
Belle van Zuylen wisselleerstoel
Aangesteld bij
Letteren
Benoemd
8 juni 2000
Einde vanwege
Einde tijdelijke aanstelling
Vakgebied
Taalkunde