Professor

Prof.dr. F.W.A. Brom (1963 - )

Bijzonder hoogleraar Ethiek van technology assessment vanaf 1 april 2010
Hoogleraar Normatieve aspecten van wetenschappelijke beleidsadvisering vanaf 1 mei 2017
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Theologie,
ethiek
te
Amsterdam (Katholieke Theologische Universiteit)
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 20 november 1997
Proefschrift
Onherstelbaar verbeterd. Biotechnologie bij dieren als een moreel probleem
Promotor(en)
Prof.dr. F.R. Heeger, prof.mr. A. Soeteman, prof.dr.ir. E.W. Brascamp
Externe waardering

NWO POTAREI 2015

Eervolle lidmaatschappen

voorzitter CWI Wageningen, voorzitter CREAG Unilever, bestuurslid COGEM, bestuurslid Societas Ethica (ESRE), oprichter-secretaris EurSafe

Functie voor benoeming

Hoofd Technology Assessment van het Rathenau Instituut in Den Haag

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Ethiek van technology assessment
Leerstoel van
Rathenau leerstoel
Aangesteld bij
Geesteswetenschappen, Wijsbegeerte, Ethiek instituut
Benoemd
22 maart 2010
Aanvang
1 april 2010
Oratie
12 april 2011, Thuis in de Technologie
Einde
1 april 2015
Einde vanwege
einde termijn bijzondere leerstoel
Vakgebied
Filosofie; Ethiek
Hoogleraar Normatieve aspecten van wetenschappelijke beleidsadvisering
Aangesteld bij
Geesteswetenschappen, Filosofie en Religiewetenschap, Ethiek instituut
Benoemd
4 april 2017
Aanvang
1 mei 2017
Einde vanwege
benoeming op gewone leerstoel
Vakgebied
Filosofie; Ethiek
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
F.W.A.
Brom
Franciscus Wilhelmus Arnoldus
Roepnaam
Frans
Geboren
9 juli 1963
te
Waalwijk, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse