Professor

Prof.dr. W.R. van Joolingen (1962 - )

Hoogleraar Science and Mathematics Education vanaf 1 april 2014
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
VWO
Academische opleiding
Theoretische Natuurkunde,
eerstegraads bevoegdheid Natuurkunde
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Eindhoven, 22 juni 1993
Proefschrift
Understanding and facilitating discovery learning in computer-based simulation environments.
Promotor(en)
Prof. dr. J.M. Pieters en Prof. dr. D. Bouwhuis. Co-Promotor: Dr. A.J.M. de Jong.
Externe waardering

AECT Distinguished Development 2009

Functie voor benoeming

Hoogleraardirecteur ELAN

Aanstelling
Hoogleraar Science and Mathematics Education
Aangesteld bij
Bètawetenschappen, Departement Wiskunde, Freudenthal Instituut
Benoemd
19 maart 2014
Aanvang
1 april 2014
Oratie
18 mei 2016, Modellenwerk.
Vakgebied
Natuurwetenschappen; Wiskunde; Wiskundedidactiek
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
W.R.
van
Joolingen
Wouter Reinder
Roepnaam
Wouter
Geboren
29 april 1962
te
Leiden, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse