Professor

Prof.dr. D.R. Rubin

Gasthoogleraar Toegepaste statistiek vanaf 1 december 2012
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
psychologie,
computerwetenschappen,
statitiek
te
Princeton (USA),
Harvard (USA)
Promotie(s)
Promotie
Harvard (USA), 1970
Proefschrift
he Use of Matched Sampling and Regression Adjustment in Observational Studies"
Promotor(en)
Professor William G. Cochran
Promotie
Princeton (USA), 1965
Proefschrift
Dissatisfaction with College and Tendency to Drop Out of College as a Function of Value Dissonance
Promotor(en)
Professor Lawrence A. Pervin
Externe waardering

Samuel S. Wilks Medal of the American Statistical Association, Parzen Prize for Statistical Innovation, Fisher Lectureship, George W. Snedecor Award

Eervolle lidmaatschappen

lid American Statistical Association, lid Institute for Mathematical Statistics, lid International Statistical Institute, lid Woodrow Wilson Society, lid John Simon Guggenheim Society, lid New York Academy of Sciences, lid American Association for the Advancement of Sciences, lid American Academy of Arts and Sciences, lid Alexander von Humboldt Foundation

Functie voor benoeming

John L. Loeb hoogleraar statistiek, Harvard (USA)

Functie na benoeming

John L. Loeb hoogleraar statistiek, Harvard (USA)

Aanstelling
Gasthoogleraar Toegepaste statistiek
Leerstoel van
Belle van Zuylen wisselleerstoel
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Methoden en technieken
Benoemd
4 september 2012
Aanvang
1 december 2012
Einde
1 juni 2013
Einde vanwege
Einde aanstelling
Vakgebied
Sociale wetenschappen; Statistiek