Professor

Prof.dr. F. Bovenkerk (1943 - )

Gewoon hoogleraar Criminologie vanaf 1 augustus 1988
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Sociale geografie; culturele antropologie
te
Amsterdam (UvA)
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 2 april 1976
Proefschrift
1. Terug naar Suriname? Over de opnamecapaciteit van de Surinaamse arbeidsmarkt voor Surinaamse retouremigranten uit Nederland ; 2. The sociology of return migration: a bibliographic essay; 3. Emigratie uit Suriname; 4. Wie gaat er terug naar Suriname? Een onderzoek naar de retourmigratie van Surinamers uit Nederland 1972-1973
Promotor(en)
Prof.dr. A.J.F. Köbben
Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent stadsstudies te Utrecht

Functie na benoeming

FORUM Frank J. Buijs leerstoel Radicaliseringsstudies (UvA) 2010

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Criminologie
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen
Benoemd
25 juli 1988
Aanvang
1 augustus 1988
Oratie
13 september 1989, Er zijn grenzen
Einde
1 januari 2009
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
3 juni 2009
Vakgebied
Criminologie; Strafrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
F.
Bovenkerk
Frank
Geboren
25 september 1943
te
Haarlem, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse