Professor

Prof.mr. A. Gerbrandy (1971 - )

Hoogleraar Mededingingsrecht vanaf 1 november 2014
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
VWO
Academische opleiding
Rechten
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 22 september 2009
Proefschrift
Convergentie in het mededingingsrecht: de invloed van het EG-recht op materiële toepassing, toegang, bewijs en toetsing bij de Nederlandse mededingingsbestuursrechter in het licht van effectieve rechtsbescherming.
Promotor(en)
K.J.M. Mortelmans, B.M.J. van der Meulen, J.W. van de Gronden,
Externe waardering

EU KP7 European Citizenship 2012

Eervolle lidmaatschappen

lid KHMW 2019

Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent Utrecht, Raadsheer-Plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven

Aanstelling
Hoogleraar Mededingingsrecht
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Rechtsgeleerdheid
Benoemd
14 oktober 2014
Aanvang
1 november 2014
Oratie
4 april 2016, Toekomstbestendig Mededingingsrecht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Publiekrecht
Persoonlijke informatie
Mevrouw
Titel(s)
Mr.
Naam
A.
Gerbrandy
Anna
Roepnaam
Anna
Geboren
10 juli 1971
te
Amsterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse