Professor

Prof.dr. M.J.J.P. Luchtman (1975 - )

Hoogleraar Transnationale rechtshandhaving en fundamentele rechten vanaf 1 februari 2016
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Rechtsgeleerdheid
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 20 april 2007
Proefschrift
Grensoverschrijdende sfeercumulatie - Over de handhavingssamenwerking tussen financiële toezichthouders, fiscale autoriteiten en justitiële autoriteiten in EU-verband
Promotor(en)
prof. dr. J.A.E. Vervaele; prof. mr. P.J. Baauw
Externe waardering

Siracusa prijs (AIDP en ISISC) 2009, NWO Veni 2008, NWO Vidi 2015

Functie voor benoeming

universitair hoofddocent Utrecht

Aanstelling
Hoogleraar Transnationale rechtshandhaving en fundamentele rechten
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Rechtsgeleerdheid , Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen
Benoemd
26 januari 2016
Aanvang
1 februari 2016
Oratie
2 juni 2017, Transnationale rechtshandhaving – Over fundamentele rechten in de Europese strafrechtelijke samenwerking
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Internationaal recht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
M.J.J.P.
Luchtman
Michiel J.J.P.
Roepnaam
Michiel
Geboren
2 juli 1975
te
Maastricht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse