Professor

Prof.mr.dr. S. van Brakel (1879 - 1953)

Gewoon hoogleraar Het burgerlijk recht, het internationaal privaatrecht vanaf 1 september 1929
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Rechten
te
Amsterdam (UvA)
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 17 december 1902
Proefschrift
Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap
Promotor(en)
Prof.dr. L. de Hartog
Promotie
Amsterdam (UvA), 1 juli 1908
Proefschrift
De Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende eeuw. Hun ontstaan, hunne inrichting
Promotor(en)
Prof.dr. D. van Embden
Functie voor benoeming

Vice-president arrondissements rechtbank te Utrecht 1927

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Het burgerlijk recht, het internationaal privaatrecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
9 juli 1929
Aanvang
1 september 1929
Oratie
30 september 1929, De subjectiveering van het recht
Einde
19 september 1949
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
27 mei 1949, Afscheids-college
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
S.
van
Brakel
Simon
Geboren
10 juli 1879
te
Amsterdam, Nederland
Overleden
10 februari 1953
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse