Professor

Prof.dr. A. Brand (1931 - )

Gewoon hoogleraar Bedrijfsdiergeneeskunde vanaf 16 januari 1979
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Diergeneeskunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 3 december 1970
Proefschrift
Enkele micromorfologische en biochemische aspecten van de ovaria van het Texelse schaap tijdens het oestrusseizoen
Promotor(en)
Prof.dr. C.H.W. de Bois, prof.dr. W.A. de Voogd van der Straaten
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de vakgroep Verloskunde, gynaecologie en KI te Utrecht 1966

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Bedrijfsdiergeneeskunde
Aangesteld bij
Diergeneeskunde, Vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en voortplanting
Benoemd
14 december 1978
Aanvang
16 januari 1979
Einde
1 april 1995
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat
Vakgebied
Diergeneeskunde; Bedrijfsdiergeneeskunde