Professor

Prof.dr.mr. E. Bauw (1962 - )

Hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht en rechtspleging vanaf 1 mei 2014
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Nederlands recht
te
Amsterdam (VU)
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), maart 1994
Proefschrift
Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging.
Externe waardering

prijs Studiecentrum Rechtspleging 2013

Eervolle lidmaatschappen

raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem, Den Haag, docent Academie voor Wetgeving, docent Studiecentrum Rechtspleging, voorzitter werkgroep claimcultuur Min .v Justitie, voorzitter Molengraaff Instituut, directeur Montaignecentrum

Functie voor benoeming

raadadviseur en afdelingshoofd Raad voor de Rechtspraak, hoogleraar Amsterdam (UvA)

Aanstelling
Hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht en rechtspleging
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Rechtsgeleerdheid , Molengraaff Insituut voor privaatrecht
Benoemd
8 april 2014
Aanvang
1 mei 2014
Oratie
14 juni 2017, Politieke processen. Over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.mr.
Naam
E.
Bauw
Eddy
Roepnaam
Eddy
Geboren
19 juli 1962
te
Amsterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse