Professor

Prof.dr. J.C. Brandt Corstius (1908 - 1985)

Gewoon hoogleraar Vergelijkende literatuurwetenschap na de middeleeuwen vanaf 1 februari 1960
Gewoon hoogleraar Vergelijkende literatuurwetenschap na de middeleeuwen vanaf 1 september 1974
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B; gymnasium alpha
Academische opleiding
Nederlandse taal- en letterkunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 12 juli 1934
Proefschrift
Herman Gorter. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk
Promotor(en)
Prof.dr. C.G.N. de Vooys
Eervolle lidmaatschappen

KNAW 1959

Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdambtenaar Nederlandse letterkunde te Leiden

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Vergelijkende literatuurwetenschap na de middeleeuwen
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte, Instituut voor Vergelijkend Literatuuronderzoek
Benoemd
12 januari 1960
Aanvang
1 februari 1960
Oratie
3 oktober 1960, Tussen emblema en symbool
Einde
1 september 1974
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat
Vakgebied
Letterkunde; Vergelijkende literatuurwetenschap
Gewoon hoogleraar Vergelijkende literatuurwetenschap na de middeleeuwen
Aangesteld bij
Letteren
Aanvang
1 september 1974
Einde
1 februari 1975
Einde vanwege
Einde tijdelijke aanstelling
Vakgebied
Letterkunde; Vergelijkende literatuurwetenschap
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.C.
Brandt Corstius
Johannes Christiaan
Geboren
31 december 1908
te
Rotterdam, Nederland
Overleden
3 december 1985
te
Odijk, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse