Professor

Prof.dr. F. de Jong (1978 - )

Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht vanaf 1 juni 2014
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Noorse taal- en letterkunde,
mediëvistiek,
Nederlands recht/Criminologie
te
Amsterdam (UvA)
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 25 september 2009
Proefschrift
Daad-schukd. Bijdrage aan een strafrechtelijke handelingsleer met bijzondere aandacht voor de normativering van het delictsbestanddeel opzet.
Promotor(en)
Prof. Dr. C. Kelk, prof. dr. A.W.M. Mooij, dr. C.M. Pelser
Eervolle lidmaatschappen

bestuursklid Stichting Mens en Strafrecht (MENS), voorzitter Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (WPI), voorzitter Utrecht Law College (ULC, Sirius, Tilia), raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Functie voor benoeming

universitair docent straf(proces)recht, Utrecht

Aanstelling
Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Departement Rechtsgeleerdheid, Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen
Benoemd
3 juni 2014
Aanvang
1 juni 2014
Oratie
14 januari 2016, Symbolic and diabolic forces in criminal law
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Strafrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
F.
de
Jong
Ferry
Roepnaam
Ferry
Geboren
3 februari 1978
te
Hilversum, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse