Professor

Prof.dr. A.J. Bronkhorst (1914 - 1994)

Gewoon hoogleraar De kerkgeschiedenis van de twintigste eeuw vanaf 1 februari 1966
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS,
Gymnasium
Academische opleiding
Theologie
te
Utrecht,
Bazel (Zwitserland)
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 24 september 1947
Proefschrift
Schrift en kerkorde. Een bijdrage tot het onderzoek naar de mogelijkheid van een "schriftuurlijke Kerkorde"
Promotor(en)
Prof.dr. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel
Functie voor benoeming

Hoogleraar systematische en nieuw-testamentische vakken (faculteit voor protestantse godgeleerdheid) te Brussel 1954;

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De kerkgeschiedenis van de twintigste eeuw
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
15 december 1965
Aanvang
1 februari 1966
Oratie
9 mei 1966, De oecumenische betekenis van Karl Barth
Einde
1 augustus 1984
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
1 november 1984, De oecumenische beweging en de verwachting van het Koninkrijk Gods
Vakgebied
Theologie; Kerkgeschiedenis
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.J.
Bronkhorst
Alexander Johannes
Roepnaam
Alex
Geboren
24 mei 1914
te
Amsterdam, Nederland
Overleden
6 december 1994
te
Bilthoven, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse