Professor

Prof.dr. A.M. Brouwer (1875 - 1948)

Kerkelijk hoogleraar De bijbelsche godgeleerdheid, de practische godgeleerdheid met de daarbij vereischte oefeningen, de protestantsche zending vanaf 15 juni 1921
Kerkelijk hoogleraar De bijbelse godgeleerdheid, de geschiedenis van de Nederlansche Hervormde Kerk en hare leerstellingen, de christelijke zending vanaf 1 september 1925
Gewoon hoogleraar De uitlegging van het Nieuwe Testament, de oud-christelijke letterkunde vanaf 1935
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Theologie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 2 november 1905
Proefschrift
Daniël Chantepie de la Saussaye. Eene historisch-dogmatische studie
Promotor(en)
Prof.dr. S.D. van Veen
Functie voor benoeming

Rector Nederlandse Zendingsschool te Rotterdam/Oegstgeest 1910

Aanstelling
Kerkelijk hoogleraar De bijbelsche godgeleerdheid, de practische godgeleerdheid met de daarbij vereischte oefeningen, de protestantsche zending
Leerstoel van
Instelling tot het opleiden van Leeraren voor het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
18 mei 1921
Aanvang
15 juni 1921
Oratie
15 juni 1921, Paulus mysticus?
Einde
1 september 1925
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie
Kerkelijk hoogleraar De bijbelse godgeleerdheid, de geschiedenis van de Nederlansche Hervormde Kerk en hare leerstellingen, de christelijke zending
Leerstoel van
Nederlandsche Hervormde Kerk
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
1925
Aanvang
1 september 1925
Einde
1935
Einde vanwege
Benoeming tot gewoon hoogleraar
Vakgebied
Theologie
Gewoon hoogleraar De uitlegging van het Nieuwe Testament, de oud-christelijke letterkunde
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
1935
Aanvang
1935
Einde
september 1946
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Theologie; Nieuwe testament
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.M.
Brouwer
Annéus Marinus
Geboren
16 december 1875
te
Langowan (Noord Celebes), Nederlands-Indië
(Indonesië)
Overleden
13 mei 1948
te
Zeist, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse