Professor

Prof.dr. M. Düwell (1962 - )

Gewoon hoogleraar Wijsgerige ethiek vanaf 1 februari 2002
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Filosofie,
Duits,
theologie
te
Tübingen (Duitsland),
München (Duitsland)
Promotie(s)
Promotie
Tübingen (Duitsland), 4 juni 1998
Proefschrift
Ästhetische Erfahrung und Moral. Zur Bedeutung des Ästhetischen für die Handlungsspielräume des Menschen
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk coördinator Centrum voor Ethiek in de Wetenschap te Tübingen 1993

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Wijsgerige ethiek
Aangesteld bij
Wijsbegeerte, Disciplinegroep Praktische filosofie
Benoemd
4 december 2001
Aanvang
1 februari 2002
Oratie
21 mei 2003, Morele kennis. Over de mogelijkheden van toegepaste ethiek
Einde
1 oktober 2020
Vakgebied
Filosofie; Ethiek
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
M.
Düwell
Marcus
Ook bekend als
Duewell
Geboren
22 oktober 1962
te
Bielefeld, Bondsrepubliek Duitsland
(Duitsland)
Nationaliteit
Duitse