Professor

Prof.dr. A.H. Edelkoort (1890 - 1956)

Gewoon hoogleraar Hebreeuwse taal- en letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament, de geschiedenis van den Israëlitischen godsdienst en de Israëlitische oudheden vanaf 21 november 1945
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS
Academische opleiding
Wis- en natuurkunde,
theologie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 26 november 1918
Proefschrift
Het zondebesef in de Babylonische boetepsalmen
Promotor(en)
Prof.dr. H.Th. Obbink
Functie voor benoeming

Predikant te Amsterdam

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Hebreeuwse taal- en letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament, de geschiedenis van den Israëlitischen godsdienst en de Israëlitische oudheden
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
15 september 1945
Aanvang
21 november 1945
Oratie
19 november 1945, Karaktertrekken der oudtestamentische religie
Einde
1956
Vakgebied
Theologie; Godsdienstgeschiedenis, oude talen
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.H.
Edelkoort
Albertus Hendrik
Geboren
5 september 1890
te
Utrecht, Nederland
Overleden
28 mei 1956
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse