Professor

Prof.dr. J. Cramer (1833 - 1895)

Gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis, dogmengeschiedenis en christelijke archaeologie vanaf 1884
Gewoon hoogleraar De uitlegging van het nieuwe testament, de geschiedenis der leerstellingen van den christelijken godsdienst, de oud-christelijke letterkunde vanaf 1888
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 11 juni 1858
Proefschrift
Specimen historico-dogmaticum de Arianismo
Promotor(en)
Prof.dr. H. E. Vinke
Rector Magnificus te Utrecht

1892-1893

Functie voor benoeming

Hoogleraar te Groningen 1876

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis, dogmengeschiedenis en christelijke archaeologie
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
1884
Aanvang
1884
Oratie
19 september 1884, De symbolische verklaring der evangelische geschiedenis
Einde
1888
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie; Godsdienstgeschiedenis
Gewoon hoogleraar De uitlegging van het nieuwe testament, de geschiedenis der leerstellingen van den christelijken godsdienst, de oud-christelijke letterkunde
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
12 april 1888
Aanvang
1888
Einde
18 mei 1895
Einde vanwege
Overlijden
Vakgebied
Theologie; Godsdienstgeschiedenis
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.
Cramer
Jacob
Geboren
24 december 1833
te
Rotterdam, Nederland
Overleden
18 mei 1895
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
Vader van prof. dr. Jan Anthony Cramer