Professor

Prof.mr. J.G. Detiger (1909 - 2000)

Gewoon hoogleraar Het belastingrecht vanaf 16 juni 1962
Emeritus hoogleraar Het belastingrecht vanaf 1 september 1979
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Rechten
te
Utrecht
Functie voor benoeming

Directeur `s-Rijksbelastingen, chef directie wetgeving belastingen, docent belastingrecht te Utrecht 1961

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Het belastingrecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
4 mei 1962
Aanvang
16 juni 1962
Oratie
26 november 1962, Gelijkheid en differentiatie als fiscaal rechtsgoed
Einde
1 september 1979
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Fiscaal recht
Emeritus hoogleraar Het belastingrecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Aanvang
1 september 1979
Einde
1 september 1980
Einde vanwege
Einde tijdelijke aanstelling
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Fiscaal recht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.
Naam
J.G.
Detiger
Johannes Gijsbertus
Geboren
25 februari 1909
te
Maastricht, Nederland
Overleden
22 juni 2000
te
Bussum, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse