Professor

Prof.dr. N.L. Dodde (1932 - 2022)

Bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het onderwijs, in het bijzonder het Nederlandse onderwijs vanaf 1 januari 1986
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Opvoedkunde
te
Rotterdam
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 18 december 1968
Proefschrift
Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803
Promotor(en)
Prof.dr. L. de Klerk
Functie voor benoeming

universitair hoofddocent te Rotterdam

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het onderwijs, in het bijzonder het Nederlandse onderwijs
Leerstoel van
De maatschappij tot nut van `t algemeen
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Vakgroep Onderwijskunde
Benoemd
24 februari 1986
Aanvang
1 januari 1986
Oratie
8 september 1986, De toekomst lijkt verleden tijd
Einde
1 februari 1997
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
21 maart 1997, Waarom leren we lezen?
Vakgebied
Pedagogiek; Geschiedenis van het onderwijs
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
N.L.
Dodde
Nantko Lieven
Roepnaam
Nan
Geboren
17 januari 1932
te
Rotterdam, Nederland
Overleden
28 april 2022
te
Den Haag
Nationaliteit
Nederlandse