Professor

Prof.dr. P.P.J. Driessen (1959 - )

Gewoon hoogleraar Milieuwetenschappen, in het bijzonder het ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs op het terrein van duurzame ontwikkeling en omgevingsbeleid vanaf 1 juni 2004
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Atheneum A
Academische opleiding
Sociale geografie,
planologie
te
Nijmegen
Promotie(s)
Promotie
Nijmegen, 2 mei 1990
Proefschrift
Landinrichting gewogen. De plaats van de milieu-, natuur- en landschapsbelangen in het landinrichtingsbeleid
Promotor(en)
Prof.dr. K. Brouwer, dr. H.J.M. Goverde (co-promotor)
Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent milieuwetenschappen te Utrecht 1996

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Milieuwetenschappen, in het bijzonder het ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs op het terrein van duurzame ontwikkeling en omgevingsbeleid
Aangesteld bij
Geowetenschappen, Departement Innovatie- en milieuwetenschappen, Sector milieuwetenschappen en beleid
Benoemd
18 mei 2004
Aanvang
1 juni 2004
Oratie
30 mei 2005, Sturen op kwaliteit. Over veranderende ambities en strategieën in het omgevingsbeleid
Vakgebied
Milieuwetenschappen; Duurzaamheid
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
P.P.J.
Driessen
Petrus Paulus Jozeph
Roepnaam
Peter
Geboren
4 april 1959
te
Tegelen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse