Professor

Prof.dr. R.E.O. Ekkart (1947 - )

Onbezoldigd hoogleraar Methodologische aspecten van de kunsthistorische documentatie vanaf 1 februari 2004
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium bèta
Academische opleiding
Kunstgeschiedenis en archeologie
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 16 december 1997
Proefschrift
Portrettisten en portretten: studies over portretkunst in Holland, 1575-1650
Promotor(en)
Prof.dr. E. van de Wetering
Eervolle lidmaatschappen

bestuur Stichting Nederlandse Kunsthistorische Publikaties (secretaris), bestuur Vereniging Oud Leiden (secretaris; vice-voorzitter), bestuur Stichting Iconographisch Bureau (penningmeester), bestuur Vereniging Oranje-Nassau Museum, bestuur Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (penningmeester), bestuur Federatie van Musea in Zuid-Holland (voorzitter), bestuur Stichting Hollandse Historische Reeks, bestuur Stichting tot Bevordering van Kunsthistorisch Onderzoek in Nederland, stuurgroep Museale Automatisering Ministerie van WVC, adviescommissie Stedelijke Musea Gouda, bestuur Stichting Kunsthistorisch Onderzoek NWO, bestuur Stichting Museum Enschede, bestuur Stichting De Kavallerie, voorheen Lichtbeeldeninstituut (voorzitter), lid dagelijks bestuur Vereniging Rembrandt, adviescommissie Centraal Museum Utrecht, bestuur Stichting Historische Wetenschappen NWO, wetenschapscommissie Onderzoekschool Kunstgeschiedenis, adviescommsissie Behoud van de Mondriaan Stichting, adviescommissie Universitaire verzamelingen (voorzitter), bestuur Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (penningmeester), Raad van Toezicht Rijksmuseum voor Volkenkunde, Comite Internationale d'Histoire de l'Art (CIHA), bestuur Mondriaan Stichting, begeleidingscommissie proefonderzoek gerecupereerde kunstwerken (voorzitter), begeleidings- en adviescommissie Herkomst Gezocht ("Commissie Ekkart", voorzitter), bestuur Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (voorzitter vanaf 2000), bestuur Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit, bestuur Research Institutes in the History of Art (vice-voorzitter en penningmeester), bestuur Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland, bestuur Stichting Jong Holland (voorzitter)

Functie voor benoeming

Directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie/Stichting RKD 1990-2012

Functie na benoeming

Directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Aanstelling
Onbezoldigd hoogleraar Methodologische aspecten van de kunsthistorische documentatie
Aangesteld bij
Letteren, Kunstgeschiedenis
Benoemd
13 januari 2004
Aanvang
1 februari 2004
Oratie
12 januari 2005, Kwesties van vraag en antwoord
Einde
1 december 2012
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Kunstgeschiedenis
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
R.E.O.
Ekkart
Rudolf Erik Otto
Roepnaam
Rudi
Geboren
23 december 1947
te
Den Haag, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse