Professor

Prof.dr. H.B. Entzinger (1947 - )

Buitengewoon hoogleraar Sociaal-wetenschappelijke bestudering van vraagstukken betreffende etnische minderheden met bijzondere aandacht voor gezin en samenleving vanaf 1 september 1986
Gewoon hoogleraar Sociaal-wetenschappelijke bestudering van de multi-etnische samenleving met bijzondere aandacht voor internationale migratie en arbeid(smarkt) vanaf 1 november 1991
Gewoon hoogleraar Algemene sociale wetenschappen, in het bijzonder vraagstukken van internationale migratie, integratie en arbeid(smarkt) vanaf 29 september 1995
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium bèta
Academische opleiding
Sociologie
te
Leiden,
Rotterdam
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 9 mei 1984
Proefschrift
Het minderhedenbeleid. Dilemma’s voor de overheid in Nederland en zes andere immigratielanden in Europa
Promotor(en)
Prof.dr. A.J.F. Köbben
Eervolle lidmaatschappen

voorzitter Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 1993-1997, voorzitter Werkgeversvereniging voor welzijn, jeugdzorg en kinderopvang, voorzitter MOgroep, bestuurslid NPS, lid Raad voor het Openbaar Bestuur

Functie voor benoeming

Senior stafmedewerker Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te Den Haag

Functie na benoeming

Hoogleraar Migratie- en integratiestudies te Rotterdam

Aanstelling
Buitengewoon hoogleraar Sociaal-wetenschappelijke bestudering van vraagstukken betreffende etnische minderheden met bijzondere aandacht voor gezin en samenleving
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen, Vakgroep Culturele antropologie, Centrum voor Studies van de Multi-Etnische Samenleving
Benoemd
10 juli 1986
Aanvang
1 september 1986
Oratie
9 september 1987, Een kleine wereld
Einde
1 november 1991
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht, benoeming tot gewoon hoogleraar
Vakgebied
Sociale wetenschappen
Gewoon hoogleraar Sociaal-wetenschappelijke bestudering van de multi-etnische samenleving met bijzondere aandacht voor internationale migratie en arbeid(smarkt)
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen, Vakgroep Culturele antropologie, Centrum voor Studies van de Multi-Etnische Samenleving
Benoemd
25 oktober 1991
Aanvang
1 november 1991
Einde
29 september 1995
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Sociale wetenschappen
Gewoon hoogleraar Algemene sociale wetenschappen, in het bijzonder vraagstukken van internationale migratie, integratie en arbeid(smarkt)
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen, Vakgroep Culturele antropologie, Centrum voor Studies van de Multi-Etnische Samenleving
Benoemd
29 september 1995
Aanvang
29 september 1995
Einde
1 april 2001
Einde vanwege
Benoeming tot hoogleraar te Rotterdam
Vakgebied
Sociale wetenschappen
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.B.
Entzinger
Henri Bernhard
Roepnaam
Han
Geboren
3 februari 1947
te
Den Haag, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse