Professor

Prof.dr. J.C. van Es (1921 - 2008)

Buitengewoon hoogleraar De geneeskunde van de huisarts vanaf 1 oktober 1966
Gewoon hoogleraar De huisarts-geneeskunde vanaf 1 september 1968
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Geneeskunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 22 juni 1959
Proefschrift
Gezinnen met zwakzinnige kinderen. Een medisch-sociologische studie over de invloed op het gezin van de opname van een kind in een zwakzinnigeninrichting
Promotor(en)
Prof. R. Hornstra
Eervolle lidmaatschappen

Honorary fellow Royal College of General Practitioners 1968, medeoprichter, bestuurslid, vicevoorzitter Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), bestuurslid Provinciale Groene Kruis in Gelderland, medoprichter de Leeuwenhorst Groep

Functie voor benoeming

Directeur Nederlands Huisartsen Instituut 1964

Functie na benoeming

Hoofdredacteur tijdschrift Medisch Contact, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

Aanstelling
Buitengewoon hoogleraar De geneeskunde van de huisarts
Aangesteld bij
Geneeskunde
Benoemd
4 augustus 1966
Aanvang
1 oktober 1966
Oratie
6 maart 1967, Het moderne gewaad van de huisarts
Einde
1 september 1968
Einde vanwege
Benoeming tot gewoon hoogleraar
Vakgebied
Geneeskunde; Huisartsgeneeskunde
Gewoon hoogleraar De huisarts-geneeskunde
Aangesteld bij
Geneeskunde, Vakgroep Huisartsgeneeskunde
Benoemd
26 juni 1969
Aanvang
1 september 1968
Einde
1 september 1982
Einde vanwege
Eervol ontslag op eigen verzoek
Afscheidsrede
6 oktober 1982, Huisarts en universiteit
Vakgebied
Geneeskunde; Huisartsgeneeskunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.C.
van
Es
Jan Cornelis
Geboren
12 augustus 1921
te
Utrecht, Nederland
Overleden
28 juni 2008
Nationaliteit
Nederlandse