Professor

Prof.mr.dr. R. Feenstra (1920 - )

Gewoon hoogleraar Het oud-Nederlands recht, de ontwikkeling van het recht bezien in het licht van het Germaanse recht en de inleiding tot de rechtswetenschappen vanaf 15 december 1949
Gewoon hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis en de inleiding tot de rechtswetenschap vanaf 1952
Opleiding en werk
Opleiding
te
Amsterdam,
Bern,
Lausanne
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 8 april 1949
Proefschrift
Reclame en revindicatie. Onderzoekingen omtrent de rol in de ontwikkelingsgeschiedenis van het recht van reclame gespeeld door den Romeinsrechtelijken regel omtrent eigendomsovergang en prijsbetaling bij koop (Inst. 2.1.41)
Promotor(en)
Prof. H.F.W.D. Fischer
Eervolle lidmaatschappen

KNAW 1973

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Het oud-Nederlands recht, de ontwikkeling van het recht bezien in het licht van het Germaanse recht en de inleiding tot de rechtswetenschappen
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
2 november 1949
Aanvang
15 december 1949
Oratie
9 oktober 1950, Verkenningen op het gebied der receptie van het Romeinse recht
Einde
15 september 1952
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Metajuridica
Gewoon hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis en de inleiding tot de rechtswetenschap
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Aanvang
1952
Einde
1985
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Metajuridica
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
R.
Feenstra
Robert
Geboren
5 oktober 1920
te
Batavia, Nederlands-Indië
(Jakarta, Nederland)
Nationaliteit
Nederlandse