Professor

Prof.dr. H.Th. Fischer (1901 - 1976)

Bijzonder hoogleraar De volkenkunde en de vergelijkende volkenkunde vanaf 1 oktober 1936
Gewoon hoogleraar De volkenkunde en de vergelijkende volkenkunde vanaf 1 januari 1946
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Sociale geografie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 26 september 1929
Proefschrift
Het heilig huwelijk van hemel en aarde
Promotor(en)
Prof.dr. J.H.F. Kohlbrugge
Externe waardering

Fellowship Rockefeller Foundation: Cambridge 1948-1948, USA 1952-1954

Rector Magnificus te Utrecht

1960-1961

Functie voor benoeming

Bijzonder lector Letteren en wijsbegeerte te Utrecht 1930

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar De volkenkunde en de vergelijkende volkenkunde
Leerstoel van
Fonds ten behoeve van Indologische studiën
Aangesteld bij
Indologische faculteit
Benoemd
7 juli 1936
Aanvang
1 oktober 1936
Oratie
26 oktober 1936, De moderne ethnologie als historische wetenschap
Einde
1 januari 1946
Einde vanwege
Benoeming tot gewoon hoogleraar
Vakgebied
Indologie; Volkenkunde
Gewoon hoogleraar De volkenkunde en de vergelijkende volkenkunde
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte
Benoemd
13 februari 1947
Aanvang
1 januari 1946
Einde
1 september 1970
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
3 september 1970, Etikette
Vakgebied
Sociale wetenschappen; Volkenkunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.Th.
Fischer
Henri Théodore
Geboren
6 april 1901
te
Poerwakarta, Nederlands-Indië
(Indonesië)
Overleden
27 september 1976
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse