Professor

Prof.mr.dr. A.A. Freriks (1967 - )

Gewoon hoogleraar Dier en recht vanaf 1 december 2012
Hoogleraar Omgevingsrecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht vanaf 1 januari 2016
Gewoon hoogleraar Dier en recht vanaf 1 januari 2005
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Atheneum-A
Academische opleiding
Rechten
te
Tilburg
Promotie(s)
Promotie
Tilburg, 8 december 1994
Proefschrift
Juridische bescherming van beeksystemen: de grenzen verlegd
Promotor(en)
Prof.mr. P.C. Gilhuis
Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent te Wageningen 2003

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Dier en recht
Aangesteld bij
Diergeneeskunde, Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij, Relatie Mens Dier
Benoemd
22 september 2012
Aanvang
1 december 2012
Einde
1 januari 2016
Einde vanwege
Wijziging aanstelling en leeropdracht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Staats- en bestuursrecht
Hoogleraar Omgevingsrecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, economie en bestuurs- en organisatiewetenschap, Departement Rechtsgeleerdheid, Utrecht Centre of Water, Oceans and Sustainability Law
Benoemd
30 september 2015
Aanvang
1 januari 2016
Einde
1 maart 2018
Einde vanwege
Eervol ontslag op eigen verzoek
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Staats- en bestuursrecht
Gewoon hoogleraar Dier en recht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, economie en bestuurs- en organisatiewetenschap, Departement Rechtsgeleerdheid
Benoemd
2 november 2004
Aanvang
1 januari 2005
Oratie
8 november 2006, De impact van WTO-recht op dierenwelzijn
Einde
1 december 2012
Einde vanwege
Omzetting leerstoel naar andere faculteit
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Staats- en bestuursrecht
Persoonlijke informatie
Mevrouw
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
A.A.
Freriks
Annelies Antonie
Roepnaam
Annelies
Geboren
13 april 1967
te
Doetinchem, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse