Professor

Prof.mr.dr. I. Giesen (1972 - )

Gewoon hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht vanaf 1 augustus 2004
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
VWO
Academische opleiding
Rechten
te
Amsterdam (UvA)
Promotie(s)
Promotie
Tilburg, 26 januari 2001
Proefschrift
Bewijs en aansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bewijslast, de bewijsvoeringslast, het bewijsrisico en de bewijsrisico-omkering in het aansprakelijkheidsrecht
Promotor(en)
Prof.mr. J.M. Barendrecht
Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent Privaatrecht te Tilburg

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, economie en bestuurs- en organisatiewetenschap, Rechtsgeleerdheid, Molengraaff instituut voor privaatrecht
Benoemd
29 juni 2004
Aanvang
1 augustus 2004
Oratie
9 november 2005, Handle with care! De waarschuwingsplicht in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
I.
Giesen
Ivo
Geboren
7 november 1972
te
Maastricht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse