Professor

Prof.dr. P. Glasbergen (1946 - )

Gewoon hoogleraar Milieukunde, in het bijzonder de sociaal-wetenschappelijke studie van milieubeleid in relatie met ruimtelijke ordening en waterbeheer vanaf 1988
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
MULO B,
HBS B
Academische opleiding
Sociaal-culturele wetenschappen
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 12 juni 1979
Proefschrift
Ruimtelijk beleid in de verzorgingsstaat. Onderzoek naar en beschouwing over de (on)mogelijkheid van een nationaal ruimtelijk beleid in Nederland
Promotor(en)
Prof.dr. P. Thoenes, prof.dr. Sj. Groenman
Functie voor benoeming

Hoogleraar Milieukunde, in het bijzonder vraagstukken van beleid en beheer te Heerlen

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Milieukunde, in het bijzonder de sociaal-wetenschappelijke studie van milieubeleid in relatie met ruimtelijke ordening en waterbeheer
Aangesteld bij
Ruimtelijke wetenschappen, Interfacultaire vakgroep Milieukunde
Aanvang
1988
Oratie
22 maart 1989, Beleidsnetwerken rond milieuproblemen. Een beschouwing over de relevantie van het denken in termen van beleidsnetwerken voor het analyseren en oplossen van milieuproblemen
Einde
1 november 2011
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
21 september 2011, Groene politieke ruimten. Over publieke en private verantwoordelijkheden met betrekking tot duurzame ontwikkeling
Vakgebied
Milieuwetenschappen
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
P.
Glasbergen
Pieter
Roepnaam
Piet
Geboren
9 november 1946
te
Leiden, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse