Professor

Prof.mr. A. van Hall (1947 - )

Bijzonder hoogleraar Waterstaats- en waterschapsrecht vanaf 1 november 1994
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Rechten
te
Groningen
Functie voor benoeming

Voorzitter Waterschap Eemszijlvest te Groningen

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Waterstaats- en waterschapsrecht
Leerstoel van
Stichting Schilthuisfonds
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Staats- en bestuursrecht
Benoemd
27 oktober 1994
Aanvang
1 november 1994
Oratie
4 oktober 1995, Het specialiteitsbeginsel in het waterstaatsrecht. Over kringen van belangen
Einde
2006
Afscheidsrede
19 januari 2007
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Staats- en bestuursrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.
Naam
A.
van
Hall
Alfred
Geboren
8 juli 1947
te
Hattem, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse