Professor

Prof.dr. W. Hartman (1936 - )

Gewoon hoogleraar Veterinaire anatomie en embryologie vanaf 1 januari 1980
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Diergeneeskunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 14 juni 1973
Proefschrift
The pelvic outlet in female goats. A morphological and functional study
Promotor(en)
Prof.dr. K.M. Dyce
Functie voor benoeming

Lector Veterinaire anatomie en embryologie bij de faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht 1978

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Veterinaire anatomie en embryologie
Aangesteld bij
Diergeneeskunde
Benoemd
20 december 1979
Aanvang
1 januari 1980
Einde
1 juli 1994
Einde vanwege
Eervol ontslag wegens gezondheidsredenen
Vakgebied
Diergeneeskunde; Veterinaire anatomie