Professor

Prof.dr. J.M. Hasselaar (1917 - 1992)

Kerkelijk hoogleraar De leerstellige godgeleerdheid, christelijke ethiek, geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk en haar symbolische liturgische geschriften en kerkrecht vanaf 1971
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Lyceum
Academische opleiding
Theologie
te
Utrecht,
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 3 juni 1953
Proefschrift
Erfzonde en vrijheid
Promotor(en)
Prof.dr. K.H. Miskotte
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdmedewerker te Utrecht 1964

Aanstelling
Kerkelijk hoogleraar De leerstellige godgeleerdheid, christelijke ethiek, geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk en haar symbolische liturgische geschriften en kerkrecht
Leerstoel van
De Nederlandse Hervormde Kerk
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Aanvang
1971
Oratie
6 december 1971, Sociologisch-theologisch gesprek naar aanleiding van het begrip "gelijktijdigheid"
Einde
1982
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.M.
Hasselaar
Johannes Martinus
Geboren
13 mei 1917
te
Amsterdam, Nederland
Overleden
20 oktober 1992
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse