Professor

Prof.dr. P.A. Hecht (1951 - )

Gewoon hoogleraar Geschiedenis van de beeldende kunst van de Renaissance en de Nieuwere Tijd vanaf 1 mei 1990
Gewoon hoogleraar Beeldende kunst van 1600 tot aan het einde van de negentiende eeuw vanaf 1 september 2007
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Kunstgeschiedenis
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 10 november 1989
Proefschrift
De Hollandse fijnschilders. Van Gerard Dou tot Adriaen van der Werff
Promotor(en)
Prof. E. de Jongh
Functie voor benoeming

Universitair docent Kunstgeschiedenis te Utrecht

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Geschiedenis van de beeldende kunst van de Renaissance en de Nieuwere Tijd
Aangesteld bij
Letteren
Benoemd
26 april 1990
Aanvang
1 mei 1990
Oratie
2 september 1997, Over Rembrandt, Manet en het tweede leven van de kunst
Einde
1 september 2007
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Kunstgeschiedenis
Gewoon hoogleraar Beeldende kunst van 1600 tot aan het einde van de negentiende eeuw
Aangesteld bij
Geesteswetenschappen, Departement Geschiedenis en kunstgeschiedenis
Benoemd
23 augustus 2007
Aanvang
1 september 2007
Afscheidsrede
29 juni 2016, Wat mooi is, is geheim. Iets over kunstliefde en kunstgeschiedenis.
Vakgebied
Kunstgeschiedenis
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
dr.
Naam
P.A.
Hecht
P.A.
Roepnaam
Peter
Geboren
28 januari 1951
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse