Professor

Prof.dr. D.A. Hellema (1950 - )

Onbezoldigd hoogleraar Leer der internationale betrekkingen vanaf 1 mei 1999
Gewoon hoogleraar De geschiedenis vanaf de middeleeuwen, in het bijzonder die van de internationale betrekkingen vanaf 1 januari 1998
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Rechten,
staatkunde
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 31 augustus 1990
Proefschrift
1956. De Nederlandse houding ten aanzien van de Hongaarse revolutie en de Suezcrisis
Promotor(en)
Prof.dr. G.C.A. Junne
Functie voor benoeming

Universitair docent Internationale betrekkingen, te Amsterdam (UvA) 1975

Aanstelling
Onbezoldigd hoogleraar Leer der internationale betrekkingen
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, Disciplinegroep Internationaal, sociaal en economisch publiekrecht (ISEP)
Benoemd
28 april 1999
Aanvang
1 mei 1999
Einde
1 mei 2005
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Internationaal recht
Gewoon hoogleraar De geschiedenis vanaf de middeleeuwen, in het bijzonder die van de internationale betrekkingen
Aangesteld bij
Letteren, Instituut Geschiedenis, Afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen
Benoemd
13 november 1998
Aanvang
1 januari 1998
Oratie
3 december 1998, De handelende staat als object van internationale en diplomatieke geschiedenis
Einde
11 juni 2015
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
11 juni 2015, De opheffing van ongelijkheid en achterstelling. Een herwaardering van de jaren zeventig.
Vakgebied
Geschiedenis; Internationale betrekkingen
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
D.A.
Hellema
Duco Andele
Roepnaam
Duco
Geboren
21 maart 1950
te
Haarlem, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
Hellema is een zoon van D.A. Hellema.