Professor

Prof.dr. J.C. Hoekendijk (1912 - 1975)

Kerkelijk hoogleraar Bijbelse theologie, apostolaat en praktische theologie vanaf 1 januari 1953
Gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis der twintigste eeuw vanaf 1958
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Opleiding tot zendingspredikant
Academische opleiding
Oriëntalistiek,
theologie
te
Leiden,
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 22 september 1948
Proefschrift
Kerk en volk in de Duitse Zendingswetenschap
Promotor(en)
Prof. A.A. van Ruler
Functie na benoeming

Professor of missions te New York

Aanstelling
Kerkelijk hoogleraar Bijbelse theologie, apostolaat en praktische theologie
Leerstoel van
Nederlands Hervormde Kerk
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
1953
Aanvang
1 januari 1953
Oratie
16 februari 1953, Getemperd ongeduld
Einde
1958
Einde vanwege
Wijziging aanstelling, wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie
Gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis der twintigste eeuw
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
15 september 1958
Aanvang
1958
Einde
1965
Einde vanwege
Benoeming te New York
Afscheidsrede
26 mei 1965, Wereld als horizon
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.C.
Hoekendijk
Johannes Christiaan
Roepnaam
Hans
Geboren
3 mei 1912
te
Garoet, Nederlands-Indië
(Garut, Indonesië)
Overleden
25 juni 1975
te
Long Island, Verenigde Staten van Amerika
Nationaliteit
Nederlandse