Professor

Prof.dr. A.W.J. Houtepen (1940 - 2010)

Gewoon hoogleraar Oecumenica vanaf 1 november 1992
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha,
klein-seminarie
Academische opleiding
Theologie
te
Nijmegen,
Heidelberg
Promotie(s)
Promotie
Nijmegen, 26 oktober 1973
Proefschrift
Onfeilbaarheid en hermeneutiek. De betekenis van het infallibilitas-concept op Vaticanum I
Promotor(en)
Prof.mag.dr. E. Schillebeeckx O.P.
Functie voor benoeming

Bijzonder hoogleraar wijsgerige implicaties van de katholieke theologie te Rotterdam, wetenschappelijk directeur Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO)

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Oecumenica
Aangesteld bij
Godgeleerdheid, Vakgroep Kerkgeschiedenis
Benoemd
12 november 1992
Aanvang
1 november 1992
Oratie
20 januari 1994, Een asymmetrische dialoog. Hist. kanttekeningen bij de onderlinge erkenning v/d kerkel. ambten.
Einde
1 mei 2005
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
4 november 2004, Anatomie van het anathema. Over uitsluiting en verzoening, verdeeldheid en hereniging in het oecumenische proces
Vakgebied
Theologie; Oecumenica
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.W.J.
Houtepen
Antonius Wilhemus Josephus
Roepnaam
Anton
Geboren
1 april 1940
te
Etten-Leur, Nederland
Overleden
11 december 2010
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse