Professor

Prof.dr. A.R. Hulst (1910 - 1978)

Gewoon hoogleraar Het Hebreeuws, de Hebreeuwse oudheidkunde en het Babylonisch-Assyrisch vanaf 1 december 1947
Gewoon hoogleraar Het Hebreeuws, de Hebreeuwse oudheidkunde en het Babylonisch-Assyrisch vanaf 17 september 1956
Gewoon hoogleraar De wetenschap van het oude testament en de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst vanaf 1 maart 1965
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B,
staatsexamen A
Academische opleiding
Theologie
te
Groningen
Promotie(s)
Promotie
Groningen, 13 oktober 1938
Proefschrift
Het karakter van den cultus in Deuteronomium
Promotor(en)
Prof. Bleeker
Rector Magnificus te Utrecht

1966-1967

Functie voor benoeming

Predikant te Baarn 1947

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Het Hebreeuws, de Hebreeuwse oudheidkunde en het Babylonisch-Assyrisch
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte
Benoemd
20 september 1947
Aanvang
1 december 1947
Oratie
16 februari 1948, Belijden en geloven. Opmerkingen over de betekenis van het woord toda in het Oude Testament
Einde
1 maart 1965
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht en einde aanstelling faculteit Letteren en wijsbegeerte
Vakgebied
Theologie
Gewoon hoogleraar Het Hebreeuws, de Hebreeuwse oudheidkunde en het Babylonisch-Assyrisch
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
19 september 1956
Aanvang
17 september 1956
Einde
1 maart 1965
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie
Gewoon hoogleraar De wetenschap van het oude testament en de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
27 november 1964
Aanvang
1 maart 1965
Einde
1 januari 1977
Einde vanwege
Eervol ontslag op eigen verzoek
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.R.
Hulst
Alexander Reinard
Geboren
25 januari 1910
te
Baflo, Nederland
Overleden
15 november 1978
te
Baarn, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse