Professor

Prof.dr. J.D. Imelman (1939 - )

Gewoon hoogleraar Grondslagen der pedagogiek vanaf 1 juni 1989
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS A
Academische opleiding
Nederlands,
pedagogiek
te
Groningen
Promotie(s)
Promotie
Groningen, 4 april 1974
Proefschrift
Plaats en inhoud van een personale pedagogiek. Een bijdrage tot begripsanalytisch en fenomenologisch pedagogisch denken
Promotor(en)
Prof.dr. N.F. Noordam, prof.dr. B. Delfgaauw (co-promotor)
Functie voor benoeming

Hoogleraar Grondslagen der pedagogiek, in het bijzonder de algemene, wijsgerige en historische pedagogiek te Groningen 1980

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Grondslagen der pedagogiek
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen, Vakgroep Kinderstudies
Benoemd
20 april 1989
Aanvang
1 juni 1989
Oratie
16 maart 1990, Ontwikkeling en vooruitgangsgeloof, fictie en relativisme
Einde
1 november 1998
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat
Afscheidsrede
9 februari 1999, De afgebroken jaargang '41-'42. Paedagogische Studieën als praktisch wetenschappelijk tijdschrift in het nauw
Vakgebied
Pedagogiek
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.D.
Imelman
Jan Dirk
Geboren
1 juli 1939
te
Groningen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse