Professor

Prof.mr. A.W. Jongbloed (1957 - )

Hoogleraar Executie- en beslagrecht vanaf 1 december 2011
Bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht vanaf 1 september 2002
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Atheneum A
Academische opleiding
Nederlands recht,
Notarieel recht
te
Groningen
Promotie(s)
Promotie
Nijmegen, 25 juni 1987
Proefschrift
Reële executie in het privaatrecht. Beschouwingen over reële executie naar geldend en wordend recht
Promotor(en)
Prof.mr. W.C.L. van der Grinten
Eervolle lidmaatschappen

voorzitter Stichting Geschillencommissies, lid wetenschappelijke raad IDJPEX

Functie voor benoeming

Senior docent te Utrecht, coördinerend onderzoeksleider burgerlijk procesrecht Onderzoeksschool Ius Commune

Aanstelling
Hoogleraar Executie- en beslagrecht
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Departement Rechtsgeleerdheid, Molengraaff instituut voor privaatrecht
Benoemd
18 juni 2012
Aanvang
1 december 2011
Einde
1 februari 2018
Einde vanwege
Ontslag op eigen verzoek
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht
Leerstoel van
Mr.dr. M. Teekens Stichting
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
19 september 2002
Aanvang
1 september 2002
Oratie
25 september 2002, Bijzondere beslagen
Einde
1 december 2011
Einde vanwege
Wijziging aanstelling
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.
Naam
A.W.
Jongbloed
Anthonie Willem
Roepnaam
Ton
Geboren
25 september 1957
te
Leeuwarden, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse