aardrijkskunde aardwetenschappen antropologie archeologie bestuurskunde bètawetenschappen biologie centrale interfaculteit cultuurwetenschappen diergeneeskunde duits economie engels farmacie filologie filosofie frans fries geesteswetenschappen genderstudies geneeskunde geofysica geografie geologie geowetenschappen germanistiek geschiedenis godgeleerdheid grieks indologie informatica innovatiewetenschappen interfaculteit der aardrijkskunde en prehistorie italiaans keltisch klassieke letteren kunstgeschiedenis latijn letteren letterkunde mediawetenschappen meteorologie methodologie milieuwetenschappen muziekwetenschappen natuurkunde natuurwetenschappen nederlands onderwijskunde oosterse talen pedagogiek psychologie recht, economie, bestuur en organisatie rechtsgeleerdheid retorica scheikunde sociale wetenschappen sociologie spaans sterrenkunde taalkunde tandheelkunde theologie wiskunde wiskunde en natuurwetenschappen
Professor van de dag
Prof.dr. J.C. Vollgraff
De grieksche taal- en letterkunde, de Grieksche oudheden, daaronder begrepen een overzicht van de geschiedenis der Grieksche kunst