Professor

Prof.dr. D.K. de Jongh (1909 - )

Buitengewoon hoogleraar De veterinaire pharmacologie vanaf 16 september 1955
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Lyceum
Academische opleiding
Geneeskunde
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 16 april 1943
Proefschrift
Critische beschouwingen over de homoeopathie
Promotor(en)
Prof.dr. P. Formijne
Functie voor benoeming

Directeur pharmacologisch laboratorium N.V. Amsterdamse Chininefabriek

Functie na benoeming

Gewoon hoogleraar farmacologie te Amsterdam (UvA)

Aanstelling
Buitengewoon hoogleraar De veterinaire pharmacologie
Aangesteld bij
Veeartsenijkunde
Benoemd
6 augustus 1955
Aanvang
16 september 1955
Oratie
6 februari 1956, De erfgenamen van de medicijnman
Einde
1 december 1960
Einde vanwege
Benoeming tot gewoon hoogleraar te Amsterdam (UvA)
Vakgebied
Diergeneeskunde; Farmacologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
D.K.
de
Jongh
David Karel
Geboren
28 februari 1909
te
Enschede, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse