Professor

Prof.dr. J.H.G. Klabbers (1938 - )

Gewoon hoogleraar Andragogische wetenschappen, in het bijzonder de empirische andragologie vanaf 1 februari 1982
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B,
HTS
Academische opleiding
Psychologie
te
Nijmegen
Promotie(s)
Promotie
Nijmegen, 30 juni 1972
Proefschrift
Simulatie van een mens-machinesysteem. Een systeempsychologische benadering
Promotor(en)
Prof.dr. G. Brenninkmeijer
Functie voor benoeming

Bijzonder hoogleraar Toekomstkunde en toekomstonderzoek te Leiden 1979, wetenschappelijk hoofdmedewerker Psychologie te Nijmegen

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Andragogische wetenschappen, in het bijzonder de empirische andragologie
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Subfaculteit der Pedagogische en andragogische wetenschappen, Vakgroep Andragologie
Benoemd
17 november 1981
Aanvang
1 februari 1982
Einde
1 januari 1991
Einde vanwege
Eervol ontslag in verband met reorganisatie en opheffing leerstoel
Vakgebied
Sociale wetenschappen; Andragogie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.H.G.
Klabbers
Jan Henricus Gerardus
Roepnaam
Jan
Geboren
27 juni 1938
te
Sittard, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse