Professor

Prof.dr. D.A.N.M. Kruijt (1943 - )

Gewoon hoogleraar De ontwikkelingsvraagstukken vanaf 1 februari 1993
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Sociologie
te
Nijmegen
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 9 januari 1976
Proefschrift
Arbeidsrelaties en multinationale onderneming: een ekonomisch-sociologische studie naar de arbeidsverhoudingen in de Cerro de Pasco Corporation in Peru (1902-1973) tegen de achtergrond van de relatie tussen staat en multinationale onderneming en de vorming van een industrieel proletariaat met haar manifestaties op de nivo's van organisatie, ideologie en aktie
Promotor(en)
Prof.dr. E.W. Hommes
Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent te Utrecht

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De ontwikkelingsvraagstukken
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen, Vakgroep Culturele antropologie
Benoemd
11 februari 1993
Aanvang
1 februari 1993
Oratie
17 september 1993, De informele maatschappij. Armoede en sociale verandering in Latijns-Amerika
Afscheidsrede
24 oktober 2008
Vakgebied
Antropologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
D.A.N.M.
Kruijt
Dirk Adrianus Nicolaas Maria
Roepnaam
Dirk
Geboren
18 oktober 1943
te
Rotterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
Dubbelpromotie met prof. dr. M.L. Vellinga