Professor

Prof.dr. N. Beets (1814 - 1903)

Gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis en christelijke ethiek vanaf 16 maart 1875
Gewoon hoogleraar De geschiedenis van het christendom, de geschiedenis der leerstellingen van den christelijken godsdienst, de zedekunde vanaf 1 september 1883
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Latijnse School,
privé-onderwijs
Academische opleiding
Theologie
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 11 maart 1839
Proefschrift
Aeneae Sylvii, qui postea Pius Papa Secundus, morum mentisque mutationis rationibus
Eredoctoraten

Utrecht 1865

Eervolle lidmaatschappen

KNAW 1859, lid NHMW

Rector Magnificus te Utrecht

1877-1878

Functie voor benoeming

Predikant te Heemstede, hoogleraar te Leiden

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis en christelijke ethiek
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
14 december 1874
Aanvang
16 maart 1875
Oratie
16 maart 1875, Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming
Einde
1 september 1883
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie
Gewoon hoogleraar De geschiedenis van het christendom, de geschiedenis der leerstellingen van den christelijken godsdienst, de zedekunde
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
6 april 1883
Aanvang
1 september 1883
Einde
16 september 1884
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
N.
Beets
Nicolaas
Roepnaam
Nicolaas
Geboren
13 september 1814
te
Haarlem, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
(Nederland)
Overleden
13 maart 1903
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse