Professor

Prof.dr. F.A. Lampe (1683 - 1729)

Gewoon hoogleraar Theologie vanaf 24 juni 1720
Gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis vanaf 21 oktober 1726
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Godgeleerdheid
te
Bremen,
Franeker (Duitsland)
Promotie(s)
Promotie
22 juni 1720
Proefschrift
Doctoraat ten behoeve van hoogleraarschap
Promotor(en)
Prof. Van Alphen
Rector Magnificus te Utrecht

1726-1727

Functie voor benoeming

Predikant te Bremen (Duitsland) 1709

Functie na benoeming

Hoogleraar theologie te Bremen (Duitsland)

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Theologie
Aangesteld bij
Theologische faculteit
Benoemd
15 april 1720
Aanvang
24 juni 1720
Oratie
24 juni 1720, Redevoering over de opperste wysheid
Einde
1726
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie
Gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis
Aangesteld bij
Theologische faculteit
Benoemd
7 oktober 1726
Aanvang
21 oktober 1726
Einde
11 juli 1727
Einde vanwege
Benoeming tot hoogleraar te Bremen (Duitsland)
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
F.A.
Lampe
Frederik Adolf / Friedrich Adolph
Geboren
19 februari 1683
te
Detmold, Graafschap Lippe
(Duitsland)
Overleden
8 december 1729
te
Vrije Rijksstad Bremen
(Bremen, Duitsland)