Professor

Prof.dr. H.M. de Lange (1919 - )

Gewoon hoogleraar De toegepaste sociale ethiek vanaf 1 januari 1982
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS A
Academische opleiding
Economie
te
Rotterdam
Promotie(s)
Promotie
Rotterdam, 1966
Proefschrift
De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij. Een kritische beschouwing over enkele onderdelen van de na-oorlogse economische politiek in Nederland
Promotor(en)
Prof.drs. H.W. Lambers, prof.dr. J. de Graaf (co-promotor)
Functie voor benoeming

Lid directorium interuniversitair instituut normen en waarden in de samenleving te Rotterdam 1969

Functie na benoeming

Universitair hoofddocent economie te Utrecht

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De toegepaste sociale ethiek
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
6 oktober 1981
Aanvang
1 januari 1982
Oratie
4 oktober 1982, Toekomst-denken aan een theologische faculteit. Een gesprek met tijdgenoten
Einde
1 augustus 1984
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Filosofie; Sociale wetenschappen
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.M.
de
Lange
Hendrik Martinus
Geboren
2 maart 1919
te
Vlaardingen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse