Professor

Prof.dr. J. de Lange (1943 - )

Gewoon hoogleraar De didactiek van het wiskunde- en informatica onderwijs vanaf 1 oktober 1989
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Wiskunde
te
Leiden,
Detroit,
MI (Verenigde Staten)
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 14 oktober 1987
Proefschrift
Mathematics, insight and meaning. Teaching, learning and testing of mathematics for the life and social sciences [Wiskunde, inzicht en betekenis. Leren, onderwijzen en toetsen van wiskunde voor de levens- en sociale wetenschappen]
Promotor(en)
Prof.dr. F. van der Blij, dr. A. Treffers (co-promotor)
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk medewerker wiskunde te Utrecht 1981

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De didactiek van het wiskunde- en informatica onderwijs
Aangesteld bij
Wiskunde en informatica, Freudenthal Instituut
Benoemd
28 september 1989
Aanvang
1 oktober 1989
Oratie
16 januari 1991, Hard tegen hart. Vernieuwing in het wiskundeonderwijs
Einde
2007
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Onderwijskunde; Wiskunde; Wiskundedidactiek
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.
de
Lange
Jan
Roepnaam
Jan
Ook bekend als
Lange Jzn
Geboren
26 augustus 1943
te
Leiden, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse